Κτίριο Βουλής

Το κτίριο όπου στεγαζόταν η Βουλή των Ψαρών. Μετά την απελευθέρωση των Ψαρών από τον τουρκικό ζυγό που διήρκεσε 88 έτη, (22 Ιουνίου 1824 έως και την 21 Οκτωβρίου 1912) επισκευάσθηκε  και χρησιμοποιήθηκε  σαν Σταθμός Χωροφυλακής. Κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής ως Διοικητήριο –παρατηρητήριο υπό των Γερμανών. Μετά την αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, το κτίριο παρέμεινε επί μακρό χρονικό διάστημα αχρησιμοποίητο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και φθορά. Το 1978 με πρωτοβουλία και προσπάθειες του νεοϊδρυθέντος συλλόγου ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΨΑΡΙΑΝΩΝ με πρόεδρο τον Δημήτριο Γ. Ανδριάνα, ανέλαβε ο ΕΟΤ την αναστήλωσή του, με την συνεργασία του τότε γραμματέως του και φίλου των Ψαρών, Παναγιώτη Λαμπρία. Από το 1980 λειτούργησε ως ξενώνας του ΕΟΤ. Από το 1999 το δικαίωμα χρήσης- εκμετάλλευσης έχει επιστρέψει στον Ναό του Αγίου Νικολάου. Το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό από το 2004 και γίνονται ενέργειες τόσο από την Εκκλησία όσο και από τον Δήμο Ψαρών να επισκευαστεί και να επαναλειτουργήσει.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών