2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΧΙΟΥ

Πρόσκληση Ιδιωτικών Εργών για το Πρόγραμμα Leader Αλιείας Ν.Χίου στα πλαίσια του  Μέτρου 4.1 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» και της Δράσης 4.1.1 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η πρόσκληση έχει λήξει και δεν είναι ενεργή για νέες υποβολές προτάσεων!

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών