Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.75 παρ.6: 1ο θέμα: Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19 δεν ήταν δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός των ενεργειών για την φετινή διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ψαρών. Στο πλαίσιο λοιπόν επίσπευσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών / παροχής υπηρεσιών για την φετινή πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ψαρών πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική απόφαση για την εξειδίκευση των απαιτούμενων πιστώσεων. 2ο θέμα: Λόγω της ανάγκης έγκαιρου προγραμματισμού και απρόσκοπτης υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος εκδηλώσεων και δράσεων του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης» ενόψει έναρξης της θερινής –τουριστικής περιόδου και του εορτασμού της επετείου του Ολοκαυτώματος. 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών