Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών