Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και κατάθεση προτάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών