ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκε στο δημοτικό κατάστημα η ανακοίνωση  για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για δύο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Ύδρευσης/ Άρδευσης -Αποχέτευσης στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Ψαρά Τ.Κ. 82104 Υπόψη κου Ν.Γιαννέλλη τηλ.2274350117),  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο δημοτικό κατάστημα, δηλαδή από την Τρίτη 2/6/2020 έως και την Παρασκευή 5/6/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου στην περίπτωση αποστολής ταχυδρομικά).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε το πληροφοριακό υλικό παρακάτω, καθώς και σto τηλ.2274350117 κ.Ν.Γιαννέλλη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών