Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 1/9/2020, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχείου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών,, ο πίνακας των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων του δήμου μας , για το σχολικό έτος 2020-2021.

                 Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία   δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  (Κεφάλαιο Τέταρτο της Προκήρυξης)

 

Για να δείτε τον πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων πατήστε εδώ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών