Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία «κάτω των ορίων» για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ( Πατήστε πάνω στα ονόματα για να τα «κατεβάσσετε»)
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών