ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου εγκρίθηκε το μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για την εφαρμογή και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» στις υπηρεσίες του δήμου μας.                 Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που σηματοδοτεί τη μετάβαση του Δήμου Ηρωικής νήσου Ψαρών στην ψηφιακή εποχή.

           Με την εφαρμογή του ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ αντικαθίσταται το μεγαλύτερο μέρος της έντυπης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του δήμου με ηλεκτρονική, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, ψηφιακής διακίνησης, αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών, διεκπεραίωσης. Η ροή των εργασιών μέσω του συστήματος επιτρέπει όλες οι διαδικασίες να γίνονται με πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια, επιτυγχάνοντας παράλληλα καλύτερη παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων από όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

        Ένα μεγάλο όφελος, επίσης, από την υιοθέτηση του νέου συστήματος είναι η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των εργασιών του δήμου, μέσω της δραστικής μείωσης των εκτυπώσεων, άρα και των αναλωσίμων (χαρτί, μελάνι, ανταλλακτικά), επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων και χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

        Συνοψίζοντας, η εφαρμογή του συστήματος ΙΡΙΔΑ, που θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία σε λίγες μέρες, θα συντελέσει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην  αύξηση της παραγωγικότητας του δήμου μας, με άμεσο αποτέλεσμα την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών