ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) -  ΝΕΑ  ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212.

 

          Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως εκπαιδευτές σε μελλοντικά    προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στο δήμο μας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατέχοντας τον αντίστοιχο για το αντικείμενο της εκπαίδευσης βασικό τίτλο σπουδών, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν πιστοποίηση στην Εκπαίδευση  Ενηλίκων. 

      Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι           ακόλουθες:

           Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
           Ιστοσελίδα Έργου http://kentradiaviou.gr

 

          Σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση και τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης: 
      Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

         Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται:                         από 15/06/2020 (ώρα 11:00π.μ.)  έως και 29/06/2020 (ώρα11:00π.μ.).


         Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ Κ 111 43    Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος).

 

         Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το αντικείμενο του θέματος,μπορείτε να καλέσετε στο Κ.Ε.Π. του δήμου μας και στο κ.Φραγκογιάννη Διονύσιο τηλ.2274350116 ή για ειδικότερα θέματα, στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, στην κα Άννα Γερίμογλου, υπεύθυνη δικτύωσης στο                            τηλ.213 131 4636 ή στο  e-mail:[email protected]

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών