ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ψαρά, 29-4-2021

               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         Ενημερώνουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι σύμφωνα με το από 28-4-21 έγγραφο που εστάλη στο δήμο μας από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ξεκινούν τα προγράμματα  στο Πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Νέα Φάση», τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης.

          Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την παρακολούθηση των            προγραμμάτων μέσω τηλε-εκπαίδευσης, μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του δήμου, προκειμένου να προμηθευτούν και να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης των διαθέσιμων προγραμμάτων που αναγράφονται στον πίνακα που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση.

         Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.   

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Επιπλέον ο αιτών/ουσα θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , καθώς η σύνδεση στην τηλε-εκπαίδευσης θα μπορεί να γίνει μεσω αυτού.

              Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.        

          Για την παρακολούθηση της τηλε-εκπαίδευσης απαραίτητο είναι ο εκπαιδευόμενος να διαθέτει Η/Υ (με κάμερα και μικρόφωνο) ή τάμπλετ ή κινητό.

 

    Κατόπιν ενημερώσεώς μας, η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται          οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, ξεκινώντας από σήμερα Μ.Πέμπτη 29-4-21.   

  Με την συμπλήρωση 15 τουλάχιστον αιτήσεων συμμετοχής, μπορεί να  δημιουργηθεί τμήμα και να προγραμματιστεί η ημερομηνία έναρξης ενός εκ των  επιθυμούντων από τους  αιτούντες  προγραμμάτων .

          Το έντυπο της αίτησης καθώς και η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήμου.

         Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, μπορείτε να καλέσετε στο Κ.Ε.Π. του δήμου μας και στο κ.Φραγκογιάννη Διονύσιο τηλ.2274350116 ή για ειδικότερα θέματα, στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, στην κα Άννα Γερίμογλου,υπεύθυνη δικτύωσης στο τηλ.213 131 4636 ή στο  e-mail:[email protected]

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών