Ψαρά 12/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ένταξη του Κ.Ε.Π. του δήμου μας, στο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εξυπηρέτησης πολιτών με την ονομασία myKEPlive.

    Το Κ.Ε.Π του δήμου μας, το οποίο συμμετέχει μαζί με άλλους 34 δήμους στην β' φάση του προγράμματος myKEPlive, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την Δευτέρα 9/11/2020. Ήδη στην α' φάση έχουν ενταχθεί 34 δήμοι.

    Το πρόγραμμα myKEPlive είναι μία νέα πλατφόρμα όπου οι πολίτες  μπορούν μέσω τηλεδιάσκεψης από κινητό ή υπολογιστή να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ χωρίς να προσέλθουν σε ένα από αυτά.

      Για να πραγματοποιηθεί αυτό, ο αιτών (πολίτης ή επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της) εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) χρησιμοποιώντας κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr (Επίκαιρες Αναζητήσεις--->Εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με ΚΕΠ)

       Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί (1) Πληροφόρηση-Αίτηση, 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 20530/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 3030/Β/21-7-20), την ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του:

 α) το ονοματεπώνυμο

 β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 γ)ο αριθμός τηλεφώνου

 δ) η διεύθυνση επικοινωνίας

 ε) νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 6

 στ) ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση)

 ζ) o τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου (είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με φυσική παραλαβή από το Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης μόνο για τις δημοτικές υπηρεσίες)

        Στο ΦΕΚ 3030/Β/21-7-20 περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που απαιτούνται να γίνουν για την πραγματοποίηση της εξ' αποστάσεως εξυπηρέτησης μέσω της πλατφόρμας myKEPlive.                                          Τέλος, για να πραγματοποιηθεί μία εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει H/Y   με κάμερα και μικρόφωνο και σύνδεση στο ίντερνετ.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών