Ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομής, που αποτέλεσε βασική επιδίωξη και μεγάλο στόχο της δημοτικής μας αρχής παίρνει σάρκα και οστά. Την Πέμπτη 24/04/2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών», συμβατικού προϋπολογισμού 3.074.421,93 ευρώ, με υπογράφοντες τον Σταμάτη Κάρματζη, Δήμαρχο Χίου (Φορέας Υλοποίησης του έργου), τον Κωνσταντίνο Βρατσάνο, Δήμαρχο Ηρωικής Νήσου Ψαρών (Κύριος του έργου) και τον Πικούνη Γεώργιο, εκπρόσωπο της εταιρείας «Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε» (Ανάδοχος)

Με το συγκεκριμένο έργο, που είναι αποτέλεσμα πολύχρονης, συστηματικής και εντατικής προσπάθειας του Δήμου μας, προβλέπεται η κατασκευή:

· Νέου δικτύου ύδρευσης.

· Νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

· Νέου δικτύου ομβρίων υδάτων.

Η υλοποίησή του θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με αρχικό προϋπολογισμό 4.102.564,10 ευρώ και κατόπιν της διαγωνιστικής διαδικασίας επετεύχθη έκπτωση 29,21%. Στο προϋπολογισμό του έργου εντάσσονται επίσης ξεχωριστές πιστώσεις 259.750,61 ευρώ για έργα Αρχαιολογίας καθώς και 24.072,07 ευρώ για δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ).

 

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου, χωρίς τη στήριξη των οποίων θα ήταν αδύνατη η υλοποίησή του. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα στελέχη της Ενδιάμεσης Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου για την εξαιρετική συνεργασία, τον επαγγελματισμό τους και την κοπιώδη προσπάθεια που κατέβαλαν στη διάρκεια ωρίμανσης και προετοιμασίας του εν λόγω έργου.

 

Εντός του επόμενου διμήνου θα υλοποιηθεί επίσης από το Δήμο Χίου η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για το δεύτερο συμπληρωματικό έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ψαρών», που αφορά την εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.068.376,07 ευρώ.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών