ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 20/5/2019 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση και ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού», συνολικού προϋπολογισμού 699.170,02 €. Στη διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε ανάδοχος αναδείχτηκε ο Ζενιώδης Ευάγγελος του Παντελή, με ποσοστό έκπτωσης 45.59%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου και περιλαμβάνει εργασίες διαπλάτυνσης και επισκευής του κεντρικού δρόμου προς το Μοναστήρι της Θεοτόκου αλλά και διαμόρφωση-εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού, με την κατασκευή λιθόστρωτων δαπέδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα στάδια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (εκπόνηση μελέτης, λήψη αδειοδοτήσεων, ένταξη, δημοπράτηση) ο δήμος μας έχει ενεργήσει αποκλειστικά με ίδιες δυνάμεις.

2019_05_20_apokatastasi dromou prow monastiri

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών