Λόγω της προκήρυξης δημοψηφίσματος με ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, ο Δήμος Ψαρών με την υπ’ αρ. 52/28-6-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρει την ημερομηνία εορτασμού της Επετείου του Ολοκαυτώματος την Κυριακή 12/7/2015

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών