Με πρωτοβουλία του Δήμου Ψαρών, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του δήμου Ψαρών για το 2015. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε και συζητήθηκε και στην συνεδρίαση της επιτροπής Τουρισμού την Τετάρτη 21/01/2015 και ώρα 11:00 π.μ. Μπορείτε να ενημερωθείτε διαβάζοντας το έντυπο του προγράμματος από εδώ.

Βάσει αυτού του προγράμματος, μπορούν όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας προτάσεις, κάνοντας σχόλια και παρατηρήσεις με στόχο την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οφέλη για τον τελικό σχεδιασμό του προγράμματος τουριστικής προβολής και ανάπτυξης για τα Ψαρά.

Για να συμμετέχετε στην δημόσια διαβούλευση, επισκεφθείτε από την ιστοσελίδα του δήμου Ψαρών, την "Δημόσια Συζήτηση για τα Ψαρά", όπου θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ως χρήστες.

Το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης θα είναι ενεργό για δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 06/02/2015.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών