09/2018 ΑΟΕ 40/22-05-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καλλωπιστικών φυτών

09/2018 ΑΟΕ 41/22-05-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικολογικών πάνινων και χάρτινων τσαντών

09/2018 ΑΟΕ 42/22-05-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πυροσβεστήρων και την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Ψαρών»

09/2018 ΑΟΕ 43/22-05-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ψαρών

09/2018 ΑΟΕ 44/22-05-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες ΔΙΑΣ καθώς και για αμοιβές και προμήθειες εντολών / εμβασμάτων κινήσεων των λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Ψαρών στην Εθνική Τράπεζα και στη Τράπεζα Πειραιώς

09/2018 ΑΟΕ 45/22-05-2018 Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018

09/2018 ΑΟΕ 46/22-05-2018 Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων που αφορούν στην καταβολή μισθοδοσίας- ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δήμου Ψαρών καθώς και απόδοσης λοιπών κρατήσεων– εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016

09/2018 ΑΟΕ 47/22-05-2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για την αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «πρώην ξενοδοχείο ΕΟΤ»

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών