05/2018 ΑΔΣ 24/12-03-2018 Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Στεβή

05/2018 ΑΔΣ 25/12-03-2018 Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την επιλογή αναδόχων έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του Κ.Η.Σ.Κ για το έτος 2018

05/2018 ΑΔΣ 26/12-03-2018 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

05/2018 ΑΔΣ 27/12-03-2018 Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές.

05/2018 ΑΔΣ 28/12-03-2018 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ψαρών 2018

05/2018 ΑΔΣ 29/12-03-2018 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Δήμου Ψαρών

05/2018 ΑΔΣ 30/12-03-2018 Έγκριση διοργάνωσης κουκλοθεατρικής παράστασης

05/2018 ΑΔΣ 31/12-03-2018 Έγκριση 3ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2017.

05/2018 ΑΔΣ 32/12-03-2018 Έγκριση 4ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2017.

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών