Η παρούσα ιστορική αναδρομή αποτελεί προϊόν εργασίας και προσφορά του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Αρχοντού.


Κατά τήν περίοδο αὐτή ἔχουν ἐπισημανθεῖ σημαντικά ἀρχαιολογικά εὐρήματα ὅπως κιβωτιόσχημοι τάφοι & σαρκοφάγοι στίς πλαγιές τοῦ λόφου τοῦ Παλιοκάστρου. Στήν ἀρχή τῆς δυτικῆς ἀνόδου πρός τή Μαύρη Ράχη πέριξ τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἑντοπίζεται τό ἀρχαῖο νεκροταφεῖο, τό ὁποῖο ἦταν σέ χρήση μέχρι τά ἐπαναστατικά χρόνια. Ἐκτός ἀπό τά προαναφερόμενα εὑρήματα ἀποκαλύφθηκαν τόν 19ο αἰ. ἐπιτύμβιες ρωμαϊκές ἀνάγλυφες πλάκες & μαρμάρινες ἐπιγραφες. Ἐπιτύμβια ρωμαϊκά γλυπτά διακρίνονται ἐπίσης ἑντοιχισμένα, ὡς διακοσμητικά στοιχεῖα, σέ ναούς & κατοικίες τοῦ οἰκισμοῦ. Ἀρχαιότητες (ρωμαϊκά ὄστρακα) χρονολογικά ἀναγόμενες σ’ αὐτή τήν περίοδο ἑντοπίζονται διάσπαρτες & σέ ἄλλες περιοχές τοῦ νησιοῦ. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε στίς παραλίες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου  τοῦ Φτελιοῦ & τῆς Λήμνου,  στίς ἐξοχές Λάκκα, Λακκί & Ξερόκαμπο στό νησάκι Ἅϊ Νικολάκι. Στά Ἀντίψαρα (Ἀδίψερα) παρατηρήθηκαν ἴχνη κατοικίας. Ἀπό τήν σωζόμενη κεραμική ἀποδεικνύεται γιά μία ἀκόμη φορά ἡ διαχρονική σχέση τοῦ νησιοῦ μέ τήν Χίο & στά ρωμαϊκά χρόνια. Ἐπίσης τά εὐρήματα ὁδηγοῦν στό ἀσφαλές συμπέρασμα τῆς παρουσίας ὀργανωμένης οἰκιστικῆς ἐγκαταστάσεως γιά μακρό χρονικό διάστημα.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών