Μνημείο στο σημείο ανατίναξης στον αυχένα του Φτελιού

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών