Η παρούσα ιστορική αναδρομή αποτελεί προϊόν εργασίας και προσφορά του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Αρχοντού.


Τά Ψαρά - ὁ ἀέναα λουσμένος ἀπό τόν ἥλιο & τήν ἀρμύρα τῆς θάλασσας βράχος - βρίσκονται στό κέντρο τοῦ Αἰγαίου, συγκεκριμένα στά βορειοδυτικά τῆς Χίου. Ἔχουν ἔκταση 42 τ.χλμ. & ὁ πληθυσμός του δέν ξεπερνᾶ τούς 400 κατοίκους. Ἡ  ἐνδιαφέρουσα ἱστορική τους πορεία εἶναι μακραίωνη & ἔνδοξη.

Μυκηναϊκή Περίοδος

Γεωμετρική Περίοδος

Κλασική Περίοδος

Ελληνιστική Περίοδος

Ρωμαϊκή Περίοδος

Βυζαντινή - Γενουάτικη Περίοδος

Οθωμανική Περίοδος (Από το β' μισό του 16ου έως το β' μισό του 18ου αι.)

Οθωμανική Περίοδος (Από το β' μισό του 18ου αι. έως την έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως)

Οθωμανική Περίοδος (Τα Ψαρά στην Επανάσταση του 1821)

Οθωμανική Περίοδος (Η Καταστροφή των Ψαρών)

Οθωμανική Περίοδος (Τα μετά την Καταστροφή μέχρι την απελευθέρωση (1824-1912))

Σύγχρονη Περίοδος

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών