Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας επίσημα έντυπα, να τα συμπληρώσετε είτε ηλεκτρονικά πριν την εκτύπωση, είτε χειρόγραφα μετά την εκτύπωση και να τα καταθέσετε στην ανάλογη υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Ύδρευσης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αρχεία

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών