Υπηρεσίες

Δήμαρχος

Βρατσάνος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2274061101-2274350110

Τμήμα Οικονομικών / Ταμειακή Υπηρεσία

Γιάννη Αρχόντισσα

Τηλ: 2274350111
Φαξ: 2274061341

Τμήμα Διοικητικών  /Ληξιαρχείο / Ανταποκριτής ΟΓΑ

Φιλίνης Γεώργιος

Τηλ: 2274350100
Φαξ: 2274350113

Πρωτόκολλο

Γιανέλλης Νικόλαος

Τηλ: 2274350117

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης

Τηλ.: 2274350112

ΚΕΠ

Φραγκογιάννης Διονύσιος

Τηλ: 2274350116
Φαξ: 2274061341

Ειδικός Συνεργάτης          Δημάρχου

 Γιαννάκου Μερόπη

 Τηλ.2274350119         Φάξ.2274061341

Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου

 Μισυρλής Εμμανουήλ

 Τηλ.2274350115         Φάξ.2274350113

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών