Οικονομική Επιτροπή 2019-2021

Βρατσάνος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

Βασιλική Ευαγγελία

Δημητρέλη Μαργαρίτα

Καραγιώργη Μαρκέλλα

Μπεναρδής Γεώργιος

Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

Παπαμιχάλης Ιωάννης

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών