Μηνιαίοι Απολογισμοί                                                                Προυπολογισμοί

Έτος 2016               Έτος 2017          Έτος 2018               

Ιανουάριος              Ιανουάριος        Ιανουάριος                           Έτος 2017

Φεβρουάριος         Φεβρουάριος   Φεβρουάριος                         Έτος 2018

Μάρτιος                  Μάρτιος              Μάρτιος                                Έτος 2019       

Απρίλιος                 Απρίλιος             Απρίλιος

Μάϊος                      Μάιος                  Μάιος

Ιούνιος                    Ιούνιος                Ιούνιος

Ιούλιος                     Ιούλιος                Ιούλιος

Αύγουστος              Άυγουστος         Άυγουστος

Σεπτέμβριος          Σεπτέμβριος

Οκτώβριος             Οκτώβριος

Νοέμβριος              Νοέμβριος

Δεκέμβριος             Δεκέμβριος

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών