Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος

Βρατσάνος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος (θέματα  πολιτισμού)

Φρατζέσκου Σοφία

Αντιδήμαρχος(θέματα καθαριότητας)

Κούτικα Αγγελική

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζησκουλίδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Καραγιώρης Ανδρέας του Νικολάου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Βασιλική Ευαγγελία

Δημοτική Σύμβουλος

Δημητρέλη Μαργαρίτα

Δημοτική Σύμβουλος

Μπουρέκας Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου

Δημοτική Σύμβουλος

Παπαμιχάλης Ιωάννης

Δημοτική Σύμβουλος

Κουτσοδόντη Βασιλική

Δημοτικός Σύμβουλος

Λεωτσινίδη Αργυρώ

Δημοτική Σύμβουλος

Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

Δημοτική Σύμβουλος

Καραγιώργη Μαρκέλλα
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών