• ·Επιτροπή ελέγχου δημοτικών κτηρίων,καταστημάτων και νεκροταφείου

 

             Πρόεδρος:Καραγιώργη Μαρκέλλα

             Μέλη:

             Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης

             Γιαννέλης Νικόλαος

             Ζαννή Τριανταφυλλιά

 

  • ·Επιτροπή διαχείρισης απορριμμάτων, καθαριότητας και ανακύκλωσης

 

            Πρόεδρος:Παπαμιχάλης Ιωάννης

            Μέλη:

            Δημητρέλη Μαργαρίτα

            Καραγιώργη Μαρκέλλα

            Χατζησκουλίδης Χρήστος

            Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου

            Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης

            Χρυσάκης Μάρκος

 

  • ·Επιτροπή πρασίνου και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων

 

              Πρόεδρος:Δημητρέλη Μαργαρίτα

              Μέλη:

               Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου

               Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου

               Ζαννή Τριανταφυλλιά

               Ζαννή Μερώπη

               Ραγκούση Μαρία

               Ρούσσου Ευαγγελία

               Μαρίνος Δημήτριος

               Καραγιώργη Μαρκέλλα

 

  • ·Επιτροπή πολιτισμού, παιδείας, νέας γενιάς και αθλητισμού

 

              Πρόεδρος:Φρατζέσκου Σοφία

              Μέλη:

              Κουτσοδόντη Βασιλική

              Βασιλική Ευαγγελία

              Κούτικα Αγγελική

              Καραγιώργη Μαρκέλλα

              Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου

              Καραγιώργη Ευαγγελία

              Κουτσοδόντη Αγγελική

              Μπεναρδής Γεώργιος

              Μάκαρης Δημήτριος

              Αθανασιάδης Γεώργιος

              Μπεχλιβάνη Αγγελική

              Μπαμπατζιάνης Στυλιανός

              Πρόεδρος Συλλόγου « Ο Κωνσταντίνος Κανάρης»

              Πρόεδρος Αδελφότητας Ψαριανών

 

  • ·Επιτροπή ενέργειας και ηλεκτροφωτισμού

 

             Πρόεδρος:Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου

              Μέλη:

               Κουτσοδόντη Βασιλική

               Καραγιώργη Μαρκέλλα

               Φλέγγας Γεώργιος

               Χρυσάκης Μάρκος

 

  • ·Επιτροπή τουριστικής προβολής και ανάπτυξης

 

             Πρόεδρος:Χατζησκουλίδης Χρήστος

             Μέλη:

              Φρατζέσκου Σοφία

              Καραγιώργη Μαρκέλλα

              Βασιλική Ευαγγελία

              Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου

              Ανδριάνα Αγγελική

              Κούτικα Αγγελική

             Μπεναρδής Γεώργιος

 

  • ·Επιτροπή υγείας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

 

              Πρόεδρος:Κουτσοδόντη Βασιλική

              Μέλη:

              Καραγιώργη Μαρκέλλα

              Φρατζέσκου Σοφία

              Ιατροί-Νοσηλεύτριες

              Κουφατζίδης Κωνσταντίνος

              Γιαννέλλης Νίκος

              Δημοτικοί Υπάλληλοι χρήσης ασθενοφόρου 

              (Χρυσάκης Μάρκος-Φιλίνης Γεώργιος)

              Κούτικα Αγγελική

              Μαρίνου Αγγελική

              Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

 

  • ·Επιτροπή πολιτικής προστασίας

 

            Πρόεδρος:Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου

             Μέλη:

             Παπαμιχάλης Ιωάννης

             Χατζησκουλίδης Χρήστος

             Γιαννέλης Νίκος

             Φλέγγας Γεώργιος

             Φραγκογιάννης Διονύσιος

             Φιλίνης Γεώργιος

             Χρυσάκης Μάρκος

 

  • ·Επιτροπή δια βίου μάθησης και απασχόλησης

 

              Πρόεδρος: Βασιλική Ευαγγελία

              Μέλη:

              Καραγιώργη Μαρκέλλα

              Χατζησκουλίδης Χρήστος

              Φραγκογιάννης Διονύσιος

              Ανδριάνα Αγγελική

              Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

 

  • ·Επιτροπή ύδρευσης, άρδευσης και αγροτικής παραγωγής

 

              Πρόεδρος:Παπαμιχάλης Ιωάννης

               Μέλη:

                Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου

               Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου

               Φιλίνης Γεώργιος

               Γιαννέλλης Νικόλαος

               Χρυσάκης Μάρκος

 

  • ·Επιτροπή επετειακών εκδηλώσεων  «Ψαρά 2021»

 

              Πρόεδρος:Καραγιώργη Μαρκέλλα

              Μέλη:

              Βασιλική Ευαγγελία

              Δημητρέλη Μαργαρίτα

              Χατζησκουλίδης Χρήστος

              Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου

              Ανδριάνας Δημήτριος

              Αγαπούσης Μανώλης

              Ανδριάνα Αγγελική

              Φρατζέσκου Σοφία

              Κούτικα Αγγελική

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών