Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΝΕΟ LEADER», η ΕΤΑΧ Α.Ε. την Πέμπτη 06/07/2016 και ώρα 20:00 θα διοργανώσει ενημερωτική εκδήλωση - διαβούλευση στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ψαρών. Καλούνται όλοι οι φορείς και ο τοπικός πληθυσμός του Δήμου Ψαρών να συμμετάσχουν.

Ανακοίνωση

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών