Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω αναγκαιότητας άμεσου καθορισμού προγράμματος δρομολογίων του πλοίου «PSARA GLORY» ενόψει της έλευσης της θερινής περιόδου.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών