Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων, Ονοματοδοσίας Οδών, Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και κατάθεση προτάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών