Καλείσθε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ και να προβούμε στην έκδοση Ψηφίσματος σχετικού με την από 20-04-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η εφαρμογή της οποίας θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Δήμου Ψαρών.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών