Καλείσθε να προσέλθετε στην επανάληψη της δημόσιας συνεδρίασης (εξ αναβολής λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της υπ'αρ 133/5-2/2015 ημερήσιας διάταξης.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών