Καλείσθε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2η του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών