Ενημερώνουμε τους/ις ενδιαφερόμενους/ες ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα για το έτος 2018 , με ημερομηνία λήξης την 20η Αυγούστου και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο χρησιμοποιώντας του κωδικούς της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-υπηρεσίας της ιστοσελίδας www.oaed.gr

Αναλυτικά για τα κριτήρια επιλογής-μοριοδότησης μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από την ανωτέρω ιστοσελίδα.

Για τον Δήμο Ψαρών οι προκηρυσσόμενες  θέσεις είναι οι κάτωθι:

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

Όσοι/ες δεν έχουν εγγραφεί ή έχουν χάσει τους κωδικούς πρόσβασης στις e- Υπηρεσίας μπορούν να προσέλθουν στο Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ, προκειμένου να τους δοθούν νέοι κωδικοί.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών