Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί επιχείρηση τουριστικού καταλύματος
Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατώντας εδώ.
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών