ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκε στο δημοτικό κατάστημα η ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για δύο (2) θέσεις, μία (1) θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και μία (1) ΥΕ Εργατών Ύδρευσης/Άρδευσης- Αποχέτευσης,  στον Δήμο Ψαρών, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω Α.Σ.Ε.Π. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ψαρών αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (Δήμος Ψαρών, Ψαρά Τ.Κ. 82104 Υπόψη κου Ν.Γιαννέλλη τηλ.2274350117),  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο δημοτικό κατάστημα, δηλαδή από σήμερα, Τετάρτη 27/3/2019 έως και την Παρασκευή 5/4/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου στην περίπτωση αποστολής ταχυδρομικά).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε το πληροφοριακό υλικό παρακάτω, καθώς και σto τηλ.2274350117 κ.Ν.Γιαννέλλη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 1/2019

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών