Για να κάνετε λήφη των σχετικων εγγραφων του διαγωνισμού πατήστε παρακάτω:

Α ομάδα εγγράφων

Β ομάδα εγγράφων

Γ ομάδα εγγράφων

Δ ομάδα εγγράφων

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών