ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι, η προ τριών ημερών ανακοίνωση του Δήμου Ψαρών για την έκδοση της  ΣΟΧ1/2017, η οποία αναφέρεται στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο   Υπουργείο Υγείας και στην οποία περιλαμβάνεται και μία θέση ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για το Αγροτικό Ιατρείο Ψαρών, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ καθώς δόθηκε λανθασμένη εντύπωση για έναρξη υποβολής των αιτήσεων.   

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για την ανωτέρω προκήρυξη.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών