ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων που αφορά την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, για την οποία σας είχαμε ενημερώει με παλαιότερη ανακοίνωσή μας.

Στην ανωτέρω ανακοίνωση μεταξύ των άλλων προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνεται και μία θέση ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για το Αγροτικό Ιατρείο Ψαρών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω Α.Σ.Ε.Π., υποβάλλοντας συστημένο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο δημοτικό κατάστημα, δηλαδή από αύριο Τρίτη 19/12/2017 έως και την Πέμπτη 28/12/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε το πληροφοριακό υλικό παρακάτω, καθώς και στο Ιατείο Ψαρών καθώς και στο  ΚΕΠ, τηλ.2274350116.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 1/2017

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών