Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 24/01/2017 ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα με ημερομηνία λήξης αυτών την Παρασκευή 3/2/2017, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ.

Για το δήμο μας οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι οι κάτωθι: 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

1

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος και ιστοσελίδων Δήμου Ψαρών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντήρηση και αναβάθμιση πρασίνου Δήμου Ψαρών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οργάνωση και εκκαθάριση αρχείου δήμου και βιβλιοθήκης

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Βελτίωση εξυπηρέτησης πολιτών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ψηφιοποίηση εγγράφων αρχείου Δήμου Ψαρών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

2

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθαρισμός και εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, πάρκων και κοιμητηρίου Δήμου Ψαρών

 

       
       
          
         
         
         

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών