Ο Δήμαρχος Ψαρών προσκαλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ψαρών, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, συμεττοχής σε Ευρωπαϊκά -Αναπτυξιακά προγραμμάτα και μηχανοργάνωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:29/07/2016.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης σε word  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης σε Acrobat Reader πατήστε εδώ.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών