Ο Δήμος Ψαρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ψαρών» με προϋπολογισμό 274.712,09 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Δείτε αναλυτικά την Περίληψη Διακήρυξης.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών