ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκε στο δημοτικό κατάστημα η ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για δύο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Ύδρυσης/ Άρδευσης -Αποχέτευσης στον Δήμο Ψαρών, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω Α.Σ.Ε.Π. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ψαρών αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (Δήμος Ψαρών, Ψαρά Τ.Κ. 82104 Υπόψη κου Ν.Γιαννέλλη τηλ.2274350117),  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο δημοτικό κατάστημα, δηλαδή από αύριο Τρίτη 13/2/2018 έως και την Πέμπτη 22/2/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου στην περίπτωση αποστολής ταχυδρομικά).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε το πληροφοριακό υλικό παρακάτω, καθώς και σto τηλ.2274350117 κ.Ν.Γιαννέλλη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 1/2018

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών