Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, αναλογιζόμενο την σπουδαιότητα της μόρφωσης των νέων παιδιών, ιδιαίτερα σε μία τόσο δύσκολη και κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας, αποφάσισε, εφόσον το επιτρέπουν τα έσοδά  του, να προκηρύσσει Υποτροφίες για τριτοβάθμιες σπουδές. Έτσι, αφενός μεν, θα ανταμείβονται οι κόποι των νέων παιδιών και των οικογενειών τους, αφετέρου δε, θα τους δίνεται η δυνατότητα να το σκέφτονται ακόμα πιο σοβαρά και να επενδύουν στην παιδεία και στη μόρφωσή τους.

Για φέτος, λοιπόν, το Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τρείς (3) υποτροφίες για Πανεπιστημιακές Σπουδές και τρείς (3) εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις, για το  Ακαδημαϊκό  Έτος  2016 - 2017, για πρωτοετείς φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από Λύκεια ή Λυκειακές τάξεις μικρών και απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας (με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και με απόσταση τουλάχιστον 60 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά).

Το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο κατά νόμο ποσό 400,00 Ευρώ μηνιαίως, έως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου, για όσα έτη δηλαδή είναι η υποχρεωτική φοίτηση στο Τμήμα στο οποίο θα εισαχθεί.

Επιπλέον θα χορηγηθούν (3) χρηματικά βραβεία, ποσού εκάστου εξ αυτών χιλίων ευρώ (1.000,00 ευρώ), σε όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους επιτύχουν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης και δεν θα έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση υποτροφίας.

Διαβάστε στην προκήρυξη για τους όρους και τις προυποθέσεις, τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης, τα κριτήρια επιλογής, την αξιολόγηση κλπ.

Αίτηση Υποτρόφου

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών