ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

Προγραμματισμένες Διακοπές Τροφοδότησης

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχληση σας, σας ενημερώνουμε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Στις 12/11/2015, από τις 7:30 π. έως τις 3:00 μ.μ στην περιοχή της πόλη του οικισμού των Ψαρών.

Στις 13/11/2015, από τις 7:30 π. έως τις 3:00 μ.μ στην περιοχή της πόλη των Ψαρών.

Στις 14/11/2015, από τις 7:30 π. έως τις 3:00 μ.μ στην περιοχή του ξενοδοχείου Χαχούλη.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών