Ο Δήμος Ψαρών θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Οπωροκηπευτικών, βάσει της Κ.Υ.Α αριθμ.266355/11-02-2009.

Οι τελικοί δικαιούχοι ανήκουν στις εξής κατηγορίες :

  • Άπορα άτομα
  • Τρίτεκνες οικογένειες
  • Πολύτεκνες οικογένειες
  • Mονογονεϊκές οικογένειες

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Δήμο Ψαρών από την Δευτέρα 03/08/2015 έως την Παρασκευή 07/08/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και το εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2014.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών