Η Κοινωνική Σύμπραξη Νομού Χίου με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο ΧΙΟΥ πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα ΧΙΟΥ δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.  

Διαβάστε αναλυτικά στην πρόσκληση τις κατηγορίες ωφελουμένων, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και τους τρόπους υποβολής αιτήσεων.

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05-08.2015

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών