Σας ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα Κ.Δ.Β.Μ Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8 παρατείνονται εως τις 31/05/2016.

Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα, καλούνται να επικοινωνήσουν με το Δήμο Ψαρών ώστε να ενημερωθούν όταν ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΓΔΒΜ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΒΜ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών