Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 - 2016

Η υποβολή των αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων ξεκινά την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. Οι αιτήσεις γίνονται από πιστοποιημένους χρήστες αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ µε τη χρήση κωδικών ̟πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών