Το σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Ψαρών 2016 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση (στο forum της ιστοσελίδας του Δήμου) . από σήμερα και για χρονικό διάστημα 10 ημερών.

Πλήρες κείμενου του σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Ψαρών 2016

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών